Youth for Safer Youth

Lisätiedot:

Youth for Safer Youth -hankkeen tavoitteena on selvittää, mitkä ovat nuorten turvallisuuteen liittyvät huolet ja tarpeet Itämeren alueella. Selvitys tehdään nuorille suunnatun kyselyn kautta, jonka suunnittelevat, toteuttavat ja analysoivat nuoret yhdessä turvallisuus- ja nuorisotyön ammattilaisten kanssa. Lisäksi selvitetään, mitkä ovat parhaat keinot ja kanavat kouluttaa nuorisoa turvallisuusasioista.

Hankkeessa on oleellista nuorten osallistuminen työhön sekä tiivis yhteistyö nuorten ja ammattilaisten kanssa. Hanke valmistelee suurempaa Itämeren alueen koulutushanketta turvallisuuteen liittyen.

Hankeaika ja -budjetti

Alkuperäinen hankeaika oli 1.9.2019-31.8.2020. Koronapandemian takia hanke sai jatkoaikaa 3 kk ja päättyy siis 30.11.2020.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 50 547 €, josta Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen osuus on 12 612 €.

Itämeren valtioiden neuvoston hankerahasto rahoittaa hankkeesta 45 492 €.

Hankepartnerit

Lead Partner: 

Liepaja Municipal Police, Latvia

Muut partnerit:

Espoon nuorisopalvelut
Kaunas City Municipality, Liettua
Liepaja Children and Youth Centre, Latvia
Varsinais-Suomen pelastuslaitos