VPK-kehittämistyöryhmät

Nuorisotoiminnan kehittämisryhmä

 • Esko Lehtonen, Karjalan VPK (TL) 
 • Heli Järvelä, Paimion VPK
 • Juha Intonen, Keikyän VPK
 • Tomi Ketamo, Halikon VPK
 • Veli-Matti Laurén, lavian VPK
 • Mikko Rauhanen, Maarian VPK 
 • Tero Kannisto, Halikon VPK 
 • Pertti Kulmala, V-S Alpe 
 • Anssi Lamminen, LSPeL
 • Johanna Saukkonen, LSPeL   

Pelastustoiminnan kehittämisryhmä

 • Niko Koski, Taivassalon VPK
 • Kalle Lehtonen, Rantakulman VPK
 • Heikki Mäkitalo, Rantakulman VPK
 • Camilla Rautanen, Paraisten VPK
 • Pertti Tenhunen, SSPL
 • Pertti Kulmala, V-S Alpe

Vapaaehtoispalokuntien pelastustoiminnan kehittämistyöryhmän tilannekatsaus

Vapaaehtoispalokuntien pelastustoiminnan tulevaisuutta kehittävä ryhmä perustettiin vuonna 2013. Ryhmän toimesta suoritettiin kysely 7.11.2013 Raisiossa pidetyssä VPK-päällikköseminaarissa.

Kyselyllä pyrittiin selventämään vastaajien näkemyksiä vapaaehtoispalokuntien johtajien arvioita pelastustoiminnan nykytilanteesta. Saatuja arvioita hyödynnetään työryhmässä mm. tulevaisuuden arvioinnissa. Kiitämme vastaajia runsaasta ja antoisasta palautteesta, joka antoi kehitystyöryhmälle hyviä uusia näkökulmia ja keskustelun aiheita.

Kyselytutkimuksen perusteella nostettiin esille muutamia asioita, joihin pelastuslaitos katsoi tärkeäksi vaikuttaa nopealla aikataululla. Yhtenä ajatuksena/esityksenä ilmeni, että pelastuslaitoksen toimesta ryhdytään entistä tehokkaammin tukemaan palokuntien harjoitustoimintaa sekä operatiivisten tilanteiden palautejärjestelmää. Tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta pelastuslaitoksen ja palokuntien välillä.

Käytännössä tämä tapahtuu yhteyspalomestareiden ja päivystävien palomestareiden käynneillä eri palokunnissa sovitun mukaisesti. Tällöin palokuntalaisilla on mahdollisuus paremmin keskustella heitä koskevista asioista. Tämä työ on jo osin käynnistetty isompien tehtävien osalta, mm. pelastustehtävien jälkeisillä palautetilaisuuksilla.

Palautetilaisuuksien järjestämistä laajennetaan kattamaan myös merkittävimmät pelastusjoukkuelähdöt. Lisäksi päivystävät palomestarit osallistuvat jatkossa sovitun mukaisesti vapaaehtoispalokuntien harjoitusten seurantaan tai suorittamaan koulutusta.

Palokuntien nuorisotoiminnan tulevaisuutta pohtiva työryhmä on niin ikään valmistellut toimeksiantoaan vauhdikkaasti. Nykytilan selvittämisen jälkeen on valmistelussa siirrytty vaiheeseen, jossa on käynnistetty eri vaihtoehtojen pohdinta sekä määritetty eri toimijoiden roolit nuorisotoiminnan kehittämisessä. Motivaation ja houkuttavuuden ylläpitämiseksi valmistelu kohdentuu mm. kaluston saatavuuteen harjoitus- ja leiritoiminnassa. Myös talous näyttelee tulevaisuudessa omaa rooliaan nuorisotoiminnan kehittämisessä ja asia on hyvä tiedostaa.

Tavoite on, että molempien edellä kuvattujen ryhmien esityksistä muodostetaan kokonaisuus, joka esitellään pelastuslaitoksen johdolle toukokuussa 2014. Osatavoitteena on, että esitettävät asiat aikataulutetaan siten, että niitä voidaan toteuttaa eri toimijoiden toimesta järkevässä aikataulussa.

Lisätiedot:

 • Nuoriso- ja pelastustoimintaryhmien puheenjohtaja Juha Virto

Valmistelutyöstä kertovaa materiaalia vapaasti jaettavaksi: