Vesivahinkojen torjunta

Yleisimmin vesivahinkoja aiheuttavat nopeasti syntyvät rankkasateet tai talven jäljiltä sulamisvesistä aiheutuvat ongelmat. Yleisesti näistä ongelmista käytetään nimitystä tulva. Tulviin voi varautua myös ennakolta, jos on tiedossa, että vedenpinta on nousussa.

Pelastuslaitos huolehtii akuuttivaiheen onnettomuuksista myös tulva-asioissa, mutta ensisijainen varautumisvastuu kuuluu kiinteistön omistajalle tai haltijalle.

Alueellinen Ely-keskus vastaa tulviin varautumisesta ja ennakkosuunnittelusta. Mukana ennakkosuunnittelussa ovat myös SYKE ja Ilmatieteenlaitos sekä kunnat.

SYKE:n ja Ilmatieteenlaitoksen sivuilta löytyy hyödyllistä käytännön tietoa millä maantieteellisillä alueilla tulvia voi esiintyä ja miten niitä vastaan voi varautua. Myös meriveden pinnan korkeutta valvotaan jatkuvasti.

Tulvien nimityksiä:

  • Hulevesitulvat johtuvat äkillisestä rankkasateesta. Niitä syntyy useimmiten kaupunkialueella.
  • Merivesitulva aiheutuu meriveden noususta tapahtuvasta tulvimisesta alavilla maa-alueilla.
  • Vesistötulva aiheutuu sulamisvesistä, rankkasateista tai jäistä.