Koulujen turvallisuusvastaavien VarTu-koulutukset

Seuraava koulutuspäivä

 • kevät 2022

Lisätiedot VarTu-hankkeesta

Varsinais-Suomen pelastuslaitos
p. 02 263 3111
pelastuslaitos.riskienhallinta@turku.fi

VarTu löytyy myös somesta

VarTu-kumppanuuskoulujen extranet

Kumppanuuskoulujen turvallisuusvastaavat ovat saaneet extranet-käyttäjätunnuksen ja -salasanan sähköpostitse.

VarTu on varsinaissuomalainen kouluturvallisuushanke, jossa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kumppaneina toimivat maakunnan peruskoulut ja lukiot.

Kumppanuuden tavoitteena on ennen kaikkea luoda jokaiseen alueemme kouluun turvallinen oppimisympäristö. Pelastuslaitos pyrkii tähän kehittämällä koulutilojen turvallisuutta sekä parantamalla henkilökunnan, oppilaiden sekä myös kotijoukkojen turvallisuustietoutta.

Kaikki Varsinais-Suomen peruskoulut ja lukiot ovat tervetulleita mukaan!

Koulutukset turvallisuusvastaaville

Pelastuslaitos kouluttaa koulujen turvallisuudesta vastaavia henkilöitä kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Turvallisuusvastaavien tehtävänä on edistää turvallisuusosaamista omassa koulussaan ja toimia linkkinä koulun ja pelastuslaitoksen välillä.

Hanke laajenee vuosittain ja turvallisuuteen liittyvää materiaalia suunnataan tulevina vuosina myös suoraan oppilaille.

Pelastuslaitos lähettää kutsun koulutuksiin kaikille Varsinais-Suomen ala- ja yläkoulujen sekä lukioiden rehtoreille sekä koulutuksiin jo osallistuneille koulujen turvallisuusvastaaville sähköpostitse. Joka kevät ja syksy järjestetään kolme samansisältöistä koulutuspäivää, joiden aiheet vaihtelevat alkusammutusharjoituksista liikenneturvallisuusluentoihin. Koko päivän kestävässä koulutuksessa kouluttajina on pelastuslaitoksen asiantuntijoita, poliiseja sekä muita turvallisuusalan ammattilaisia.

Onko kouluni mukana hankkeessa?

VarTu-logolla varustetut tarrat ja julisteet koulun tiloissa kertovat koulusi mukanaolosta. Voit kysyä asiaa myös koulusi turvallisuusvastaavalta tai rehtorilta.

Jos koulusi ei vielä kuulu hankkeeseen, asian voi korjata helposti pyytämällä koulun turvallisuusvastaavaa tai rehtoria ottamaan meihin yhteyttä.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos
p. 02 263 3111
pelastuslaitos.riskienhallinta@turku.fi

Miten voin parantaa kouluni turvallisuutta?

 • Tarkista koulusi mukana oleminen VarTu hankkeessa.
   
 • Toimi itse esimerkkinä.
   
 • Kuuntele opettajien kehotuksia turvallisuuteen liittyen. Koulusi turvallisuusasioita on mietitty jo etukäteen – hätätilanteessa toimitaan suunnitelman mukaan.
   
 • Kunnioita sammutuslaitteita. Koulusi on varustettu erilaisin sammutuslaittein pienten palojen sammuttamiseksi.
   
 • Muista, että vihreä opaskyltti osoittaa turvallista tietä ulos rakennuksesta.
   
 • Jos joudut poistumaan hätätilanteessa rakennuksesta, mene ennalta sovittuun kokoontumispaikkaan koulun pihalla oman luokkasi kanssa. Silloin palomiehet tietävät, että olet päässyt turvallisesti ulos rakennuksesta.

Tulipalotilanteessa turvalliseen poistumiseen on aikaa vain muutama minuutti.

Pelastuslaitos muistuttaa, että savu on tulta vaarallisempi.

Mistä nimi VarTu tulee?

Jo kouluturvallisuushankkeen nimeä lähdettiin miettimään pelastuslaitoksen ja koulujen yhteistyöllä. VarTu – Varsinaissuomalaista Turvallisuutta on kevään 2014 nimikilpailun tulos, jossa Varsinais-Suomen peruskoulut saivat ehdottaa nimeä hankkeelle. Voittajanimen perusteluineen keksi Vaisaaren koulun 8E-luokka. Voittajaluokka sai palkinnoksi jännittävän Action-päivän pelastuslaitoksella.

Taustaa hankkeelle

Valtioneuvosto teki 14.6.2012 periaatepäätöksen kolmannesta sisäisestä turvallisuuden ohjelmasta. Tässä ohjelmassa on esitetty eri toimenpiteitä yhteiskuntamme turvallisuuden kehittämiseksi. Yksi turvallisuuden kehittämistoimenpiteistä on turvallinen oppimisympäristö. Tavoitteena on kehittää koulujen omatoimista varautumista mahdollisten vaaratilanteiden varalle.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos vastasi omalta osaltaan valtakunnalliseen haasteeseen laatimalla peruskouluille ja lukioille turvallisuutta parantavan koulutusohjelman. Turvallisuuskoulutuksien sisältö perustuu kouluilta tulleisiin toiveisiin.