Kelpoisuusvaatimukset

Pelastustoiminta

Ensihoito

Ensihoidossa työskentelee noin 130 henkilöä, joilla kaikilla on terveydenhuollon ammattitutkinto. Hoitotasolla työskentelevillä tulee olla ensihoitajan tai vähintään sairaanhoitajan koulutus sekä voimassa oleva sairaanhoitopiirin hoitotasonlupa. Perustasolla työskentelevillä tulee olla sairaanhoitajan tai lähihoitajan (ensihoito) koulutus ja perustason hoitolupa.

Asiasanat: