Lait ja asetukset

Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaavat lait ja asetukset löydät sisäministeriön pelastusosaston verkkosivuilta.