Varautumispalvelut

Varautumisen sanastoa

Lisää sanastoa löydät Sanastokeskuksen termipankista.

Varautuminen ja valmiussuunnittelu tarkoittaa varautumista suuronnettomuuksiin, pitkäkestoisiin häiriötilanteisiin sekä poikkeusoloihin. Pelastuslaitos varautuu myös oman päivittäistoimintansa turvaamiseen kaikissa yhteiskunnan turvallisuustilanteissa.

Uhkamallit ovat valmiussuunnittelun perusta. Mallit voivat liittyä voimahuoltoon, tietoliikenteeseen, tietojärjestelmiin, kuljetuslogistiikkaan, yhdyskuntatekniikkaan, elintarvikehuoltoon, rahoitus- ja maksujärjestelmiin, julkisen talouden rahoituksen saatavuuteen, väestön terveyteen ja hyvinvointiin, suuronnettomuuksiin, luonnon ääri-ilmiöihin, terrorismiin ja muuhun yhteiskuntajärjestystä vaarantavaan rikollisuuteen, rajaturvallisuuteen, poliittiseen, taloudelliseen ja sotilaalliseen painostukseen sekä sotilaalliseen voimankäyttöön.

Valmiussuunnittelussa selvitetään mm. uhkamallien tilanteiden vaikutukset organisaation tehtäviin ja toimintaan, toiminnassa ja tehtävissä tapahtuvat muutokset, toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja toimenpiteet normaalioloihin palaamiseksi.

Pelastuslaitos tukee kuntia valmiussuunnittelussa ja väestönsuojeluun varautumisessa. Kuntien valmiussuunnitelu tähtää siihen, että kunnan eri perustehtävät pystytään hoitamaan kaikissa turvallisuustilanteissa niin hyvin kuin mahdollista.

Varautumispalvelujen henkilökunta

  • palveluyksikön toimintaa johtaa valmiuspäällikkö Kari Leino
  • pelastuslaitoksen sisäinen valmiussuunnittelu ja kuntien valmiussuunnittelun tukeminen: suunnittelijat Mika Lehestö ja Heikki Niemi
  • pelastuslaitoksen sisäinen valmiussuunnittelu ja maakuntauudistuksen varautumisen- ja valmiussuunnittelun valmistelu ja toteutus: suunnittelija Ville Koitto
  • väestönsuojien tekninen neuvonta ja omatoiminen väestönsuojelu: palotarkastajat Rauno Vilhonen ja Harri Lehtonen

Laki edellyttää varautumaan

Varautumisvelvollisuus määrätään pelastuslaissa ja valmiuslaissa ja se koskee sekä viranomaisia, että yksittäisiä ihmisiä, yrityksiä ja yhteisöjä. Elinkeinoelämän varautuminen on osin lakisääteistä, osin sopimuksellista ja osin vapaaehtoista.