Valvontapalvelut

Valvontapalvelut tekee vuosittain tuhansia erilaisia palotarkastuksia ja auttaa uudisrakentamisen paloturvallisuusohjauksessa. Yrityksen tai yhteisön palotarkastuksilla perehdytään kohteen turvallisuuskulttuuriin. Tuolloin pääpaino on henkilö- ja rakenneturvallisuusasioissa sekä johdon sitoutumisessa turvallisuuden kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Palveluyksikköä johtaa riskienhallintapäällikkö Petri Tassila.

Asiasanat: