Vaarallisten aineiden onnettomuudet

Pelastuslaitos on varautunut torjumaan vaarallisten aineiden onnettomuuksia. Aineet voivat olla terveydelle tai ympäristölle vaarallisia, palavia, syövyttäviä tai myrkyllisiä. Onnettomuusalueella työskentely edellyttää aina asianmukaista suojautumista. Torjuntatyöhön liittyykin olennaisesti kemikaalisukellus, jonka ensisijaisena tarkoituksena on estää aineen leviäminen ympäristöön ja torjua siten terveys- ja ympäristövahinkojen laajeneminen.

Onnettomuustilanteessa palomiehet suojautuvat vaarallisten aineiden vaikutuksilta. Suojautumisen taso riippuu aineen ominaisuuksista. Pääsääntöinen suojavarustus on kemikaalipuku ja paineilmalaite. Työskentely kemikaalisuojapuvussa on erittäin raskasta. Puku on täysin kaasutiivis eikä kehosta vapautuva lämpo ja kosteus pääse poistumaan. Ruumiillisen työn aiheuttaman rasituksen seurauksena hikoilu ja lämmöntuotanto lisääntyvät entisestään ja kehon lämpötila alkaa nousta. 

Puvun ja paineilmalaitteen tuoma lisää taakka sekä laitteen hengitysvastus lisäävät työn rasitusta. Paineilmalaite paitsi tarjoaa pelastajalle hengitysilmaa myös ylläpitää kemikaalipuvun sisällä ylipainetta. Ylipaineen tarkoituksena on puvun rikkoutuessa estää haitallisten aineiden pääsy puvun sisälle. Vaarallisten aineiden onnettomuuksissa palomiehet ovat jatkuvasti alttiina vaaroille. Tietotaito ja sen jatkuva ylläpito takaavat kuitenkin kaikkien turvallisuuden. 

Vaarallisiin aineisin liittyvä onnettomuusriski on tilastojen mukaan suurimmillaan niiden kuljetuksen aikana. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen alueella vaarallisia aineita kuljetetaan vuosittain miljoonia tonneja sekä maanteitse että junalla.

Luolalan paloasemalla on vaarallisten aineiden onnettomuuksien torjuntaan erikoistunut pelastusyksikkö. Yksiköllä on kalustoa vuotojen tukkimieen sekä vaarallisten aineiden keräämiseena ja siirtämiseen.

 

Asiasanat: