Liikenneonnettomuudet

Liikenneonnettomuudella tarkoitetaan tie-, rautatie-, vesi- ja ilmailuliikenteessä tapahtuvia onnettomuuksia. Maanteillä tapahtuvat onnettomuudet ovat tyypillisimpiä pelastuslaitoksen tehtäviä.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 tapahtui 5725 henkilövahinkoihin johtanutta liikenneonnettomuutta. Näissä onnettomuuksissa menehtyi 255 ja loukkaantui 7083 henkilöä.

Henkilövahinkojen lisäksi liikenneonnettomuudet ovat taloudellisesti merkittävä tekijä: yhden liikenneonnettomuudessa kuolleen lasketaan maksavan yhteiskunnalle noin 2,3 miljoonaa euroa. Liikenneonnettomuudessa loukkaantuminen aiheuttaa kustannuksia keskimäärin noin 360 000 euroa.

Liikenneonnettomuuden syyt

Sääolot, kuten sumu ja liukkaus aiheuttavat joka vuosi onnettomuuksia. Lisäksi tieverkoston kunto ei aina ole paras mahdollinen. Suuri osa onnettomuuksien syistä on kuitenkin inhimillisiä, kuten arviointivirheitä etenkin nuorilla kuljettajilla. Syynä voivat olla myös sairaskohtaukset ja väsymys. Alkoholin ja huumausaineiden käyttö on merkittävä tekijä onnettomuuksien syissä.  

Onnettomuuksien vakavuuteen vaikuttaa vanheneva autokantamme. Riski kuolla liikenneonnettomuudessa on suurempi vanhalla ajoneuvolla kuin uudella, jossa on ajo-ominaisuuksia ja turvallisuutta parantavaa tekniikkaa. Toisaalta uusien ajoneuvojen tekniset ratkaisut saattavat aiheuttaa vääränlaista turvallisuuden tunnetta, jolloin tilannenopeus voi olla liian suuri.

Pelastuslaitoksen tehtävät onnettomuuspaikalla

Pelastuslaitoksen ammattitaitoinen miehistö on koulutettu toimimaan erilaisissa liikenneonnettomuuksissa. Pelastushenkilöstö pystyy tarvittaessa ohjaamaan liikennettä onnettomuuspaikalla ja estämään lisävahinkojen syntymisen tekemällä ajoneuvon virrattomaksi. Onnettomuuspaikka voidaan myös vaahdottaa ajoneuvosta valuneen polttoaineen syttymisen estämiseksi.

Pelastusyksikkö eli paloauto on varustettu hydraulisilla työkaluilla, joilla pystytään auttamaan kiinni juuttunut ihminen turvallisesti pois vaurioituneesta ajoneuvosta. Pelastusyksiköillä on myös käytössään tietokoneohjelmia, joiden avulla voidaan selvittää ajoneuvon merkin ja mallin mukaan akkujen sekä turvalaitteiden sijainti. Laukeamattomat turvatyynyt ovat riski auttajille. Pelastajat pystyvät myös aloittamaan potilaiden ensihoidon ennen sairaankuljetusyksiköiden saapumista.

Hälytysajoneuvot liikenteessä

Hälytysajossa olevan pelastusyksikön tavoitteena on päästä mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti kohteeseen. Hälytysajon tunnistaa ajoneuvon sinisistä vilkkuvaloista ja sireenistä. Silloin muut autoilijat joutuvat antamaan pelastusyksikölle tietä. Erityisesti puomitikasauto tarvitsee paljon tilaa ahtailla kaduilla.

Kun hälytysajoneuvo on ohittanut sinut, kannattaa edelleen tarkkailla liikennettä, sillä usein kohteeseen on matkalla useita yksiköitä. Kaikki yksiköt eivät myöskään tule samalta asemalta, joten hälytysyksiköitä voi ilmestyä yllättävistä suunnista.

Joskus hälytysajossa oleva yksikkö sammuttaa hälytyslaitteet kesken ajon ja kääntyy takaisin. Se tarkoittaa, että yksikkö on saanut peruutuksen tehtävästä ja palaa asemalle.