Pelastaminen korkealta

Ihmisiä ja eläimiä joudutaan toisinaan pelastamaan korkeilta paikoilta, kuten katoilta, kallioilta tai silloilta. Tällaisia pelastustehtäviä voivat aiheuttaa esimerkiksi päihtyneet, itsemurha-aikeiset, loukkaantuneet, linnut sekä kotieläimet.

Pelastustehtävä on aina suunniteltava siten, ettei tehtävässä vaaranneta pelastettavan eikä pelastajan turvallisuutta. Paras ja turvallisin pelastusväline työskenneltäessä korkeilla paikoilla on palokunnan nostolava- tai puomitikasauto. 

Onnettomuustilanteissa hyödynnetään aina nostolavakalustoa, kun se on mahdollista. Kuitenkin palokunnan pitää varautua myös tilanteisiin, jossa nostolava-autoa ei voida käyttää. Tällaisia ovat esimerkiksi ahtaat kerrostalojen pihat tai luonnonkohteet, jonne ei ole tietä. Tällöin ihmiset ja eläimet voidaan pelastaa käyttämällä palokunnan tikaskalustoa sekä köysipelastuskalustoa. Lisäksi voidaan käyttää erilaisia pelastusvaljaita tai köydellä laskettavia paareja.