Ensihoito Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella

Varsinais-Suomen pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalvelua viiden terveyskeskus - kuntayhtymän alueella: Turussa, Kaarinassa, Raisiossa, Paraisilla sekä Naantalissa. Asemia on yhteensä 6. Alueella toimii lisäksi sairaanhoitopiirin omat ambulanssit sekä ostosopimuksen tehneet yksityiset ambulanssit. Sairaanhoitopiirillä on järjestysvastuu ensihoitopalveluista.

Ensihoidossa työskentelee noin 130 henkilöä, joilla kaikilla on terveydenhuollon ammattitutkinto. Hälytysvalmiudessa olevia ensihoitoyksiköitä on tällä hetkellä 12. Ensihoitotehtäviä kertyy reilut sata vuorokaudessa. Vuonna 2018 ensihoidon tehtäviä oli Varsinais-Suomen alueella noin 41 500 kappaletta.

Palveluyksikkö vastaa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ensihoitopalvelujen järjestämisestä, toiminnan laadun arvioinnista sekä palvelujen kehittämisestä.

 • Ensihoidon palveluyksikön toimintaa johtaa ensihoitopäällikkö Vesa Jyrkkänen.
  Tehtävä: Vastaa voimassa olevan ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisen toiminnan toteuttamisesta ja kehittämisestä, vuotuisesta arvioinnista, toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja resursoinnista sekä tulostavoitteiden asettamisesta.
   
 • Ensihoitomestari Mauri Jääskeläinen
  Tehtävä: Ensihoidon operatiivinen toiminta.
   
 • Ensihoitomestari Risto Lehti
  Tehtävä: Ensihoidon tekniset- ja muut tukitoiminnot