Organisaatio

Pelastuslaitos koostuu kolmesta palvelualueesta

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella työskentelee vakinaisesti lähes 600 työntekijää, joista palomiehiä on lähes 300 ja päätoimisia ensihoitohenkilöitä yli 150. Lisäksi pelastuslaitoksen henkilöstöön kuuluu mm. palotarkastajia, suunnittelijoita, viestinnän ammattilaisia sekä toimistotyöntekijöitä.

  • Pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja Jari Sainio.
  • Pelastusjohtaja ja pelastuspäälliköt muodostavat pelastuslaitoksen johtoryhmän.
  • Pelastuslaitos toimii viisitoistajäsenisen Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan alaisuudessa.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiasanat: