Usein kysyttyä ensihoitopalveluista

Mitä kuljetus maksaa?

Liikenne- ja viestintäministeriö vahvistaa omavastuuosuuden, joka on 1.1.2016 alkaen 25,00 €. Omavastuuosuus peritään vain kerran, vaikka paikalla olisi useampi yksikkö. Tietyissä kuljettamatta jättämistilanteissa peritään myös omavastuuosuus (annettu hoito / tutkimus on ollut terveyskeskustasoista, eikä näin ollen kuljetusta ole tarvittu).

Miksi tuli paloauto?

Hätätilapotilaan kohdalla käytetään aina sitä kulkuneuvoa, joka on lähimpänä tai nopeinten paikalla. Paloautoa voidaan käyttää myös silloin, jos paikalle tarvitaan useampia auttajia.

Miksi ei tullut lääkäriyksikköä?

Hätäkeskus arvioi potilaan tilan ja hälyttää apua terveysviranomaisten ohjeistuksen perusteella.

Miksi kysellään ja tutkitaan, vaikka tiesin jo vaivani?

Ensihoidon ammattilaisten velvollisuutena on aina selvittää potilaan tila. Kuljetukseen lähdetään vasta, kun tila on vakaa. Ensihoitajat siis toimivat terveysviranomaisten antamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

Miksi ambulanssi ei vienyt ollenkaan?

Lähes viidennes ensihoitotehtävistä on sellaisia, että ambulanssi ei kuljetakaan potilasta. Syynä voi olla esimerkiksi se, että terveydentila ei alun perinkään edellytä sairaankuljetusta tai potilaan tila ei ensihoidon jälkeen edellytä kuljetusta.

Miksi ei tultu hälytysajona?

Hätäkeskus arvioi potilaan riskin ja määrittelee sen perusteella tehtävän kiireellisyyden.

Miksi tultiin hälytysajona?

Hätäkeskus arvioi potilaan riskin ja määrittelee sen perusteella tehtävän kiireellisyyden.

Miksi ambulanssiväkeä tuli niin monta?

Ambulanssissa työskentelee aina kaksi ensihoitajaa. Mukana saattaa olla myös opiskelija. Lisäksi tilanteen vaatiessa paikalle hälytetään myös ensihoidon kenttäjohtaja tai lääkäriyksikkö.

Pääseekö omainen mukaan sairaalaan?

Mikäli potilas on lapsi, kuulovammainen tai muulla tavoin vahvasti tukea tarvitseva henkilö, omainen / tukihenkilö tulee poikkeuksetta päästä mukaan. Muissa tapauksissa mukaan sairaalaan pääsee mahdollisuuksien mukaan. Päätöksen tekee aina ensihoitaja tapauskohtaisesti.

Yhteispäivystyksen ohjeistuksissa kerrotaan, ettei omaisten kannattaisi tulla mukaan. Omaiset eivät pääse potilaan vierelle, vaan joutuvat odottamaan useammankin tunnin aulassa. Tämän ajan voi viettää mukavammin kotona ja soittaen kysellä kuulumisia ja vierailla päivystyksessä tai vuodeosastolla kun se on mahdollista.

Mistä voi kysellä löytötavaroita?

Ambulanssiin unohdetut löytötavarat löytyvät keskuspaloasemalta Turusta Eerikinkatu 35. Löytötavaroita voi kysellä ensihoitomestari Risto Lehdeltä.