Hankinnat ja logistiikka

Lisätiedot pelastuslaitoksen hankinnoista

Strateginen hankinta kilpailuttaa kaikki Turun kaupungin (ml. Varsinais-Suomen pelastuslaitos) tavara- ja palveluhankinnat, jotka on hankintalain mukaan kilpailutettava.