Tilapäismajoitus

Ilmoita tilapäismajoituksesta tai lähetä pelastussuunnitelma pelastuslaitokselle

Avaa lomake Adobe Reader -ohjelmalla, täytä ja tallenna koneellesi. Lataa se sitten sähköpostiisi ja lähetä pelastuslaitokselle.

Pelastussuunnitelmat voi lähettää pelastuslaitokselle myös postitse osoitteeseen:

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos/Riskienhallinta
Eerikinkatu 35
20100 Turku

Lisätietoja tilapäismajoitusasioista

Tilapäismajoituksen järjestäjän tulee ilmoittaa majoituskohteesta pelastuslaitokselle vähintään kaksi viikkoa ennen majoittumisajankohtaa. Ilmoituksessa on oltava tilapäismajoituksen yhteyshenkilön tiedot. Lisäksi tilapäismajoituksesta on tehtävä pelastussuunnitelma, mikäli majoittujia on yli kymmenen. Pelastussuunnitelma lähetetään pelastuslaitokselle.

Tilapäismajoituksessa on aina huomioitava myös muiden viranomaisten vaatimukset.

Ohjeita tilapäismajoituksen järjestäjälle

Tilapäisen majoittumisen ohjetta on noudatettava majoitettaessa henkilöitä tiloissa, joita ei ole tarkoitettu majoituskäyttöön (esim. koulumajoitus). Ohje on suunnattu majoituksiin, joissa ei majoitu toimintakykyrajoitteisia tai erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä.

Tietyissä tilanteissa pelastusviranomainen voi antaa lisämääräyksiä ja ohjeita rakennuksen käyttämiseen tilapäiseen majoitukseen. Pelastusviranomainen voi myös kieltää rakennuksen käyttämisen tilapäismajoitustoimintaan. Annettavat määräykset ja ohjeet kohdistuvat rakennusten henkilö- ja paloturvallisuuteen, poistumisturvallisuuteen, alkusammutuskalustoon ja rakennusten pelastussuunnitelmaan.