Kausityövoiman majoitus

Palauta marjatilan pelastussuunnitelma

Avaa lomake Adobe Reader -ohjelmalla, täytä ja tallenna koneellesi. Lataa se sitten sähköpostiisi ja lähetä pelastuslaitokselle.

Pelastussuunnitelman voi lähettää pelastuslaitokselle myös postitse osoitteeseen:

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos/Riskienhallinta
Eerikinkatu 35
20100 Turku

Lisätietoja

Maatilat, joiden sadonkorjuussa tarvitaan paljon käsityövoimaa, usein miten majoittavat työntekijänsä. Pääsääntöisesti maatiloilla työskentelevät työntekijät ovat ulkomaalaisia. Majoittuminen voi tapahtua monella tavalla, mutta yleisin tapa on, että työntekijät majoitetaan maatilan pihapiirissä oleviin rakennuksiin sekä kevytrakenteisiin pikkumökkeihin ja/tai parakkeihin.

Maatilalla kausityövoiman majoittaminen ei ole tilan oma asia ja siksi maatilat, jotka majoittavat kausityöntekijöitä tulee olla yhteydessä pelastusviranomaiseen, jotta majoittumisen palo- ja henkilöturvallisuus saadaan kuntoon. Pelastusviranomaisen lisäksi kunnan rakennusvalvonnalla on oma roolinsa asiassa.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos antaa neuvoja ja ohjeita kausityövoiman majoittumiseen. Hyvällä yhteistyöllä ja oikeilla ratkaisuilla saadaan turvallisuutta ja säästetään euroja.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos kartoitti määrätietoisesti avomaaviljelytiloja muutaman vuoden ajan vuoteen 2014 asti. Kartoituksessa tarkastettiin tiloja yhteensä 86, joista 66 tilaa majoitti henkilöitä tavalla tai toisella. Tiloilla majoitettiin yhteensä noin 1600 henkilöä.

Kausityövoiman majoitusta tapahtuu muillakin toimialoilla kuin avomaaviljelytiloilla. Myös muiden kausityövoimaa majoittavien tilatyyppien on ilmoitettava majoituksesta Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle. Ilmoittamatta jättämisellä tilallinen ottaa turhan suuren riskin omille harteilleen ja jälkikäteen ei voi enää selitellä, jos onnettomuus tapahtuu.

Nykyisen valvontasuunnitelman mukaan tilalla, joka majoittaa yli kymmenen henkeä, on tarkastusväli 24 kuukautta ja muilla tiloilla tarkastusväli on 60 kuukautta. 

Tehdyt tarkastukset ovat sujuneet hyvässä yhteistyössä maatilojen kanssa ja tarkastuksia on pelätty turhaan.

Pelastussuunnitelman liitteet