Vaarallisten aineiden valvontamaksut

Kaikki hinnat ovat alv 0%. Maksut sisältävät mahdolliset kilometrikorvaukset.

Pelastusjohtajalla tai hänen määräämällään viranhaltijalla on oikeus perustellusta syystä pienentää tai jättää kokonaan perimättä alla mainitut maksut.

VAARALLISTEN KEMIKAALIEN VÄHÄINEN TEOLLINEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI (Vna 685/2015 33§ - 38§, 42§ - 43§)
Ilmoituksen käsittely, päätös ja käyttöönottotarkastus333,00€
Muutosta koskevan ilmoituksen käsittely ja päätös166,50€
Muutosta koskeva tarkastus111,00€
Nestekaasun varastointi (0,2-1,0 tonnia), ilmoituksen käsittely, päätös ja käyttöönottotarkastus166,50€
Tilapäinen vähäinen toiminta, ilmoituksen käsittely, päätös ja käyttöönottotarkastus166,50€
Osallintuminen Turvallisuus ja kemikaaliviraston (Tukes) tarkastuksiin0,00€
ÖLJYLÄMMITYSLAITTEISTOT (Vna 685/2015 39§)
Käyttöönottotarkastus83,50€
RÄJÄHTEET (Vna 819/2015 24§, 45§ - 47§, 62§ - 63§, 71§)
Ilotulitteiden ja pyroteknisten tuotteiden varastointi kaupan yhteydessä, ilmoituksen käsittely, päätös sekä tarkastus166,50€
Ilotulitteiden ja pyroteknisten tuotteiden varaston ja myyntipaikan tarkastus111,00€
Ilotulitteiden yksityinen käyttö, ilmoituksen käsittely ja päätös0,00€
Erikoistehosteiden käyttö, ilmoituksen käsittely ja päätös111,00€
Räjähteiden tilapäisen varastoinnin käyttöönottotarkastus (luvan antajana Tukes)333,00€
Osallintuminen Turvallisuus ja kemikaaliviraston (Tukes) tarkastuksiin0,00€
MUUT TARKASTUKSET
Ylläolevien kohtien johdosta tehtävä mahdollinen jälkitarkastus55,50€/ alkava tunti