Erheelliset paloilmoitinhälytykset

ERHE-tiimi neuvoo

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@turku.fi

Pelastuslaki mahdollistaa pelastuslaitoksille maksujen perimisen erheellisten paloilmoitinlaitehälytysten vuoksi. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella ERHE-maksujen määrääminen aloitettiin 2013 alusta.

Pelastuslaitokselle on nimetty ERHE-tiimi jossa on 4 henkilöä.

Lainsäädännön tavoitteena on vähentää aiheettomien paloilmoitinlaitehälytysten määrää kiinnittämällä kiinteistön omistajan, haltijan tai toiminnanharjoittajan huomiota laitteiston kunnossapidon tärkeyteen. Laki pyrkii myös kompensoimaan pelastuslaitoksille aiheettomista hälytyksistä aiheutuvia kustannuksia.

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päätti erheellisten paloilmoitusten maksullisuudesta 11.10.2012 sekä ERHE-maksun suuruudesta. Pelastuslaitos haluaa turvata paloilmoitinlaitteiden kaikkien haltijoiden yhdenvertaista ja oikeusturvatakeet täyttävää kohtelua.

Lain sanomaa ERHE-maksuista

Asiasanat: