Sairauskohtaukset ja tapaturmat

Sairaskohtauksen tai tapaturman kohdatessa on tärkeintä pysyä mahdollisimman rauhallisena ja soittaa hätänumeroon 112.

Mitä tapahtuu, kun soitan ambulanssin?

Hätäkeskus ottaa vastaan hätäpuhelun, tekee tilannearvion haastattelemalla soittajaa ja hälyttää paikalle apua.

Ensihoitajat saavat lisätietoa tilanteesta Hätäkeskukselta matkan aikana potilaan luo. Perillä potilaan luona hoitovälineistö valitaan tehtävän ja esitietojen perusteella.

Ensihoitajat haastattelevat potilasta, keräävät taustatietoja, tutkivat ja aloittavat oireen mukaisen ensihoidon. Ensihoitajat ovat tarvittaessa yhteydessä lääkäriin parhaan mahdollisen hoidon takaamiseksi. Pääsääntöisesti potilaat hyötyvät paikalla aloitetuista ensihoitotoimista, mutta joissakin tilanteissa on perusteltua aloittaa nopea kuljetus suoraan sairaalaan. Ensihoitajien antama hoito perustuu aina sairaanhoitopiirin laatimiin kirjallisiin ohjeisiin.

Matka päivystykseen alkaa, kun potilaan tila on saatu vakaaksi. Matkan aikana ensihoitoa jatketaan, ja tarvittaessa ollaan jo yhteydessä vastaanottavaan sairaalaan. Kuljetuksen kiireellisyyteen vaikuttaa mm. potilaan tila ja etäisyys sairaalaan. Hoitopaikka valitaan niin ikään sairaanhoitopiirin ohjeiden perusteella.

Miksi ambulanssi ei ottanut kyytiin?

Kaikissa tilanteissa potilasta ei tarvitse kuljettaa päivystykseen. Ensihoitajat yhdessä lääkärin kanssa puhuessa voivat tehdä päätöksen kotiin jättämisestä. Päätös perustuu potilaalle tehtyihin tutkimuksiin ja haastatteluun.

Joissakin tapauksissa voidaan myös todeta, että potilas voi mennä käymään päivystyksessä, mutta ei tarvitse tilansa vuoksi ambulanssikuljetusta. Tällöin hän voi mennä päivystykseen omalla kyydillä tai taksilla.