Toiminta tulipalotilanteessa

Tulipalotilanteessa on tärkeää, että säilytät malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten mutta kuitenkin ripeästi.

 1. Pelasta ja varoita
  Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia. Älä kuitenkaan saata itseäsi hengenvaaraan.
   
 2. Sammuta
  Yritä sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alkusammutusvälineillä, kun palo on vielä hallittavissa. Älä sammuta vedellä rasvapaloa, rasvapalo leviää räjähdysmäisesti jo pienestä vesimäärästä. Vältä savukaasujen hengittämistä. Mene palon lähelle vasta, kun sinulla on alkusammutusvälineet käyttövalmiina. Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa sulkemalla ovi. Älä vaaranna itseäsi.Jos palavaan tilaan johtava ovi on kiinni ja kahva tai ovi on kuuma, älä avaa ovea.
   
 3. Hälytä apua
  Tee hätäilmoitus soittamalla hätänumeroon 112. Soita hätänumeroon turvallisesta paikasta.
  Muista! Savu tainnuttaa. Älä siis viivyttele palavassa tilassa. Mikäli palo ei ole omassa asunnossasi, älä koskaan poistu savuiseen porraskäytävään.
   
 4. Rajoita
  Sulje ovet ja ikkunat perässäsi - näin rajoitat palon leviämistä.
  Varoita naapureita.
   
 5. Opasta
  Opasta pelastushenkilöstö paikalle.

Ohjeet eri kielillä

Tulosta ohjeet ja aseta näkyvälle paikalle.

Asiasanat: