Tulityöt

Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai muuta lämpöä, ja jotka aiheuttavat palovaaraa.

Tulityöpaikalla yleisimpiä palon aiheuttajia ovat

 • kipinät
 • sulan metalliin roiskeet
 • liekki
 • irtileikatut ja putoavat metallikappaleet
 • hitsauslaitteissa syttyneet palot tai kaasuräjähdykset
 • rakenteiden ylikuumeneminen.

Muistettavaa tulitöitä tehdessä

Säilytä tulityöpaikan läheisyydessä alkusammutuskalustoa, esimerkiksi kaksi 12 kilon käsisammutinta.

Tulityötilassa ei saa käsitellä palavia nesteitä, eikä sen lähellä saa käsitellä palavia kaasuja. Pienikin kipinä riittää sytyttämään palavan kaasun ja ilman seoksen.

Tulityön vartiointia täytyy jatkaa vähintään tunnin ajan työn lopettamisen jälkeen. Tarvittaessa vartiointi täytyy ulottaa myös viereisiin tiloihin.

Vesiputkien sulatus

 • Talvella jäätyneiden vesiputkien sulatukset aiheuttavat tulipaloja.
 • Varaa riittävästi alkusammutuskalustoa sulatuspaikan läheisyyteen.
 • Valvo sulamista.
 • Ota huomioon rakenteet ja lämmitystapa. Vanhojen rakenteiden lämpöeristeet (esim. sahanpuru) saattavat syttyä kytemään ja palo saattaa syttyä myös myöhemmin työn loputtua.
 • Muista aina huolellinen jälkivartiointi!

Vakuutuksen suojeluohjeissa määritellään tulityöpaikan vaatimukset tarkemmin.

 

Asiasanat: