Risujen ja oksien poltto

Puutarhan risujen ja oksien poltosta ei tarvitse pääsääntöisesti ilmoittaa pelastusviranomaiselle.

Ohjeita risujen ja oksien polttamiseen:

  • Risujen ja oksien polttamisesta ei tarvitse ilmoittaa pelastusviranomaiselle. Poikkeuksena sellainen tulenkäyttö josta muodostuu merkittävästi savua.

  • Varmista risujen ja oksien polttamisen luvallisuus kunnan ympäristöviranomaiselta. Useissa kunnissa risujen, hakkuutähteiden ja lehtien avopoltto nuotiolla, tynnyrissä ja muussa vastaavassa astiassa on kokonaan kielletty taajaan asutuilla alueilla.

  • Jätteiden polttaminen on kokonaan kielletty.

  • Muista tarkistaa mökkikunnan säädökset, jotka voivat olla erilaiset kun asuinkunnassasi.

  • Avotulen tekoon on oltava aina maanomistajan lupa.

  • Naapureille ei saa aiheutua haittaa risujen ja oksien poltosta.

  • Risut ja oksat on poltettava aina turvallisessa paikassa ja lähelle on varattava vettä ja alkusammutin. Tulta on vartioitava jatkuvasti. Vartioinnin tulisi olla myös näkyvää, jotta turhilta hätäilmoituksilta vältytään.Tuhka saattaa pysyä kuumana useita päiviä polttamisen jälkeen ja syttyä uudelleen.

  • Jos palo leviää, paloa voi yrittää sammuttaa ensin itse alkusammuttimella. Jos palo ei sammu, on varoitettava muita ja soitettava viipymättä hätänumeroon 112.

Avotulen teko on kielletty, jos voimassa on metsäpalovaroitus, ruohikkopalovaroitus tai muu tulipalovaara. Varomattomasta tulen käsittelystä voi seurata sakkorangaistus. Tulta sytyttäessä on aina huomioitava, että vastuu on tulen sytyttäjällä.

 

Asiasanat: