Avotulen teko

Lisätietoja Pelastustoimen sivuilta:

Tulen käsittelyssä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tulta sytytettäessä on aina varauduttava myös alkusammutukseen ja avotulen tekoon tulee olla maanomistajan lupa.

Metsäpalovaroitus

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa koskaan sytyttää, mikäli voimassa on kovan tuulen varoitus tai metsä- ja ruohikkopalovaara.

Alueen pelastusviranomainen voi kieltää avotulen teon tai muun tulipalon vaaraa aiheuttavan toiminnan määräajaksi, kun tulipalon vaara on ilmeinen. Kiellosta ilmoitetaan alueen tiedotusvälineissä.

Varomattomasta tulen käsittelystä voi seurata sakkorangaistus.

Mikä on avotuli?

Nuotio tai muut vastaava, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.
Esimerkiksi kertakäyttögrillit lasketaan pelastuslain mukaan avotulen teoksi. Kertakäyttögrillit ovat kevytrakenteisia, suoraan maapohjalle asetettavia ja helposti tuulessa kaatuvia.

Mikä ei ole avotuli?

Maapohjasta eristetyt grillit, tiilistä tai kiviaineksesta valmistetut tulisijat ja vastaavat laitteet eivät ole Pelastuslain mukaan avotulia.