Tuhopolttojen ehkäisy

Suomessa tehdään keskimäärin viisi tuhopolttoa joka päivä. Niistä vähintään yksi on rakennuksen tuhopoltto tai sen yritys. Valtakunnallisesti tahallisten tulipalojen osuus on noin 16 %.

Tehoikkaimpia tapoja tuhopolton ehkäisyksi ovat:

 1. Valaistuksen tehostaminen
 2. Ovien lukitseminen ja ovien sulkijalaitteiden kunnostaminen
 3. Pyörätelineet, penkit ja roskakorit kiinnitetään, jotta niitä ei voida käyttää rikkomisvälineinä.
 4. Rappukäytävissä, eteisissä ja tuulikaapeissa ei säilytetä irtainta tavaraa.
 5. Ulkoseinän vierellä ei säilytetä palavaa materiaalia.
  • Jäteastiat sijoitetaan vähintään kahdeksan metrin päähän rakennuksen seinästä.
  • Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeet määrittelevät tarkemmin roska-astian suojaetäisyydet.
 6. Jätesäiliöt sijoitetaan lukittuihin tiloihin tai niissä on lukittavat kannet.
 7. Lastauslaitureilla ei säilytetä palavaa materiaalia.
 8. Helposti syttyvää palavaa materiaalia ei säilytetä kellari- ja ullakkotiloissa.