Käsisammuttimien teholuokat

Luokka A: Tämän paloluokan sammuttimet ovat tarkoitettu kiinteiden, tavallisesti orgaanisten ja hehkuen palavien aineiden (puu, paperi, kangas, hiili) sammuttamiseen. Näiden palojen sammuttamiseen soveltuvat pikapalopostit, jauhesammuttimet, nestesammuttimet, sammutuspeite ja pienissä rajatuissa tiloissa myös hiilidioksidi.

Teholuokka määritellään puutapulin sammutuskokeella. Teholuokan merkinnäksi tulee puutapulin pituus desimetreinä yhdistettynä kirjaimella A.

Luokka B: Tämän luokan sammuttimet ovat tarkoitettu nestemäisten ja nesteytyvien aineiden (bensiini, steariini) sammuttamiseen. Teholuokka määritellään pyöreän altaan nestepalon sammutuskokeella. Mitä enemmän palavaa nestettä altaassa on, sitä suurempi sen halkaisija on. Teholuokan merkinnäksi tulee palavan nesteen määrä litroina yhdistettynä kirjaimella B.

Nestepalojen sammuttamiseen soveltuvat hyvin jauhesammuttimet, nestesammuttimet, hiilidioksidisammuttimet sekä sammutuspeite, jos kyse on pienestä astiassa olevassa palosta.

Vesi (pikapalopostit, sankoruiskut) ei sovellu näiden palojen sammuttamiseen.

Luokka C: Tämän luokan sammuttimet ovat tarkoitettu kaasumaisten aineiden, kuten nestekaasun ja asetyleenin sammuttamiseen. C-luokan sammuttimilla ei ole teholuokitusta.

Kaasupalojen sammuttamiseen soveltuvat C-luokan jauhesammuttimet ja hiilidioksidisammuttimet. Kaasupalojen sammuttamiseen eivät sovellu nestesammutin tai pikapaloposti.

Luokka D: Tämän paloluokan sammuttimet ovat tarkoitettu metallipaloihin, kuten alumiinin, natriumin, magnesiumin ja litiumin sammuttamiseen. Osa jauhesammuttimista on D-luokiteltuja. Näiden jauheiden pääaineita ovat kalium- ja natriumkloridit.

Luokka F, lisätty standardiin SFS-EN 3-7 v. 2007:

Nämä F-luokan niin sanonut elintarvikerasvapaloihin suunnitellut sammuttimet on suunniteltu estämään rasvan uudelleen syttyminen. Elintarvikerasvapaloihin suunnitellut sammuttimet soveltuvat kotikeittiöihin ja etenkin ammattikeittiöön, jossa on uppopaistoallas.