Sankoruiskut ja pikapalopostit

Sankoruisku

Sankoruiskuissa on usein 12 litran metallinen säiliö. Siihen kuuluu vähintään 70 cm:n pituinen letku. Sankoruiskussa on käsikäyttöinen pumppu, jolla vesi pumpataan kohteeseen. Veden sammutusvaikutusta voidaan tehostaa kalvovaahtonesteellä, jolloin sammutusvaikutus on sekä jäähdyttävä että tukahduttava.

Sankoruisku on helppokäyttöinen ja tehokas ja sopii hyvin orgaanisten, kiinteiden ja kuitumaisten aineiden sammuttamiseen.

Pikapaloposti

Pikapaloposti on rakennusten seinällä oleva vesijohtoverkkoon kytketty suojakaappiin sijoitettu alkusammutusväline. Pikapalopostiin kuuluvat käsin avattava sulkuventtiili, letku, kela ja suihkuputki.

Pikapalopostin sammutusvaikutus on jäähdyttävä ja se soveltuu hyvin lähes kaikkiin palotyyppeihin. Usein pikapalopostit unohtuvat kiinteistön huolto- ja kunnossapito-ohjelmasta ja siksi niiden ylläpitotarkastukset on usein laiminlyöty. Monet pikapalopostiletkut ovat vanhoja ja hauraita, ja venttiilit saattavat olla tukossa, jolloin toiminta tulipalotilanteessa on epävarmaa. Kiinteistön omistajien/haltijoiden tulisi muistaa huolehtia myös pikapalopostien kunnossapidosta.