Kemikaalien käsittely ja varastointi

Palauta ilmoitus pelastuslaitokselle

Avaa lomake Adobe Reader -ohjelmalla, täytä ja tallenna koneellesi. Lataa se sitten sähköpostiisi ja lähetä pelastuslaitokselle.

Ilmoituksen voi lähettää pelastuslaitokselle myös postitse osoitteeseen:

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos/Riskienhallinta
Eerikinkatu 35
20100 Turku

Lisätiedot:

  • p. 02 263 3111

 

Vaarallisten kemikaalien (ml. nestekaasu) käsittely ja varastointi jaetaan vähäiseen ja laajamittaiseen. Vähäistä käsittelyä ja varastointia valvoo pelastusviranomainen ja laajamittaista Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES). Valvontaviranomaisilla on tehtävänä valvoa, että vaarallisten kemikaalien käsittely tai varastointi on turvallista ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle.

Toiminnan laajuus määritellään kemikaalien vaarallisuuden ja määrän perusteella. Suhdelukulaskennassa huomioidaan palo- ja räjähdysvaaralliset sekä terveydelle ja ympäristölle vaaralliset kemikaalit. Toiminnan laajuuden voi laskea TUKES:in sivuilla.

Ilmoitusrajan ylittävästä vaarallisten kemikaalien (ml. nestekaasun) vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle.

Ilmoitus liitteineen tulee toimittaa vähintään kuukausi ennen toiminnan aloittamista.

Ilmoituksen perusteella pelastusviranomainen tekee asiassa päätöksen, jossa määritellään kemikaaliturvallisuuden kannalta tarvittavat ehdot toiminnan harjoittamiselle. Pelastusviranomainen tarkastaa vaarallisten kemikaalien vähäisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuuden ennen toiminnan aloittamista.

Vaikka ilmoitusvelvollisuutta ei olisikaan, tulee toiminnanharjoittajan noudattaa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta säädettyjä turvallisuusvaatimuksia. Kemikaalien säilyttämisessä on noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta ja ne on säilytettävä vaatimusten mukaisissa päällyksissä niille varatuilla paikoilla. Pelastusviranomainen voi puuttua kemikaalien säilytyksessä tai käytössä havaittuihin laiminlyönteihin palotarkastusten yhteydessä.