Väestönsuojelun toimintamalli (VSS-hanke)

Lisätiedot:

Hanke on osa sisäministeriön rahoittamaa alueellisten kehittämishankkeiden kokonaisuutta: ”Pelastustoimen uudistuksen alueellisen valmistelun yhteiskehittämis- ja tutkimushanke”. Hanke kuuluu väestönsuojelun ja varautumisen teemaan, jonka alateema on kansallisen väestönsuojelun toimintamallin kehittäminen.  
 
Hankkeen tavoitteena on selvittää yhdenmukaisen valtakunnallisen perusmallin luomista väestönsuojaamisen toteutuksesta sekä suorituskyvystä, huomioiden kansalliset ja paikalliset uhat sekä riskit. Toimintamalli mahdollistaa yhdenmukaiset suunnitelmat, suorituskyvyn ja indikaattorit tulosten ja tuottavuuden seurantaan eri pelastuslaitosten kesken. 
 
Hanke sitoutuu valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden strategioihin, ja sisäministeriön Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi – pelastustoimen strategia vuoteen 2025 -kokonaisuuteen.  
 
Hankkeessa tehdään yhteistyötä muiden pelastuslaitosten, viranomaisten ja väestönsuojelun sekä varautumisen toimijoiden ja hankkeiden kanssa.  

Hankeaika ja -budjetti

Hankeaika on 1.1. 2021–31.12.2021. 

Hankkeen on kokonaisuudessaan rahoittanut sisäministeriö. 
 
Hankkeen kokonaisbudjetti on 424 000 €.

Hankepartnerit

Hankkeen päätoteuttaja: Varsinais-Suomen pelastuslaitos / Turun kaupunki

Muut partnerit: 

Pelastusopisto 
Suomen pelastusalan keskusjärjestö (SPEK) 

 
Asiasanat: