Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella käynnissä olevalle hankkeelle Pelastustoimen toimintamallit kansainvälisen avun vastaanottamiseksi – eli HNS-hanke – on myönnetty jatkoaikaa 30.6.2021 saakka.

Lue lisää Host Nation Support -hankkeesta:

vspelastus.fi/hnsfinland

Jatkoajan hakuperusteena olivat mm. koronarajoituksista johtuvat hanketoimintojen peruuntumiset ja siirtymiset. HNS-ohjeen julkaisu pyritään toteuttamaan alkuperäisessä aikataulussa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisia seminaaripäiviä ei vallitsevasta tilanteesta johtuen voida toteuttaa. Tästä syystä ohjeen julkaisu tullaan jakamaan kahteen vaiheeseen. Loppuvuonna 2020 kirjallinen ohje julkaistaan pienimuotoisessa webinaarissa pelastuslaitosten käyttöön. Vuoden 2021 kesäkuussa pidetään toinen tilaisuus, joka toimii myös hankkeen päätöstilaisuutena. Tilaisuudessa esitellään tarkemmin myös Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kokemuksia ohjeen käyttöönotosta ja jaetaan näitä kokemuksia muiden pelastuslaitosten hyödynnettäväksi.

Asiasanat: