Juhannuskokon polttamista koskevat samat säännöt kuin mitä tahansa avotulen tekoa. Nuotiota, kokkoa tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos maasto on erityisen kuiva tai sää on tuulinen. Tällöin on metsäpalon vaara.
Lisätietoja:

päivystävä palotarkastaja p. 050 433 0260 tai pelastuslaitos.palotarkastaja@turku.fi

Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että metsäpalovaroitus on juhannuksena voimassa Varsinais-Suomen alueella. Metsä- ja ruohikkopalovaroituksista kerrotaan säätiedotuksissa ja Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla: ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset

Juhannuskokko on polttajansa vastuulla

Pelastuslaitos ja hätäkeskus eivät ota vastaan ilmoituksia juhannustulien polttamisesta, eivätkä myönnä erikseen lupaa avotulen sytyttämiseen. Kokon polttaja on vastuussa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Polta kokossa vain puuta

Kokkoa tulee polttaa palamattomassa paikassa, kuten hiekalla, kalliolla tai veteen rakennetulla lautalla. Kokon polttajan on pidettävä huolta siitä, ettei lähettyvillä ole metsää, rakennuksia tai syttyvää maastoa. Juhannuskokko ei ole roskanuotio.

Varaudu sammutukseen

Pidä runsaasti vettä kokon lähettyvillä. Palojätteet tulee sammuttaa aina vedellä, sillä tuhka saattaa pysyä kuumana jopa vuorokausia. On hyvä huolehtia myös kokon ympäristöstä. Ravinnepitoinen tuhka rehevöittää vesistöjä ja iso avotuli voi häiritä vesilintujen pesintää.

Tulta on vartioitava kokon sytyttämisestä sammuttamiseen asti

Taajama-alueella avotulen teko on yleensä kokonaan kielletty. Haja-asutusalueella juhannuskokkoa voi polttaa omalla maalla tai maanomistajan luvalla silloin, kun metsäpalovaroitus ei ole voimassa, paikka on soveltuva kokon polttoon ja kun kokon poltto ei häiritse naapureita.

Pelastusviranomainen voi kieltää avotulen teon tai muun tulipalon vaaraa aiheuttavan toiminnan määräajaksi pelastustoimen alueella.