Sisäministeriö suositti 31.3.2020 siirtämään muun kuin välttämättömän nuohouksen myöhempään ajankohtaan koronavirustilanteen aikana. Rakennusten nuohouksia ei kuitenkaan voi siirtää määräämättömäksi ajaksi tai jättää kokonaan tekemättä.

Tämän hetkisten tietojen perusteella koronaepidemiatilanne ja poikkeukselliset olot jatkuvat vielä pitkään. Paloturvallisuussyistä on kuitenkin tärkeää, että rakennusten omistajat eivät siirtäisi nuohouksia perusteettomasti ja että säännöllisessä käytössä olevat tulisijat ja savuhormit nuohottaisiin säädetyin määrävälein.

Nuohouksen osalta epidemiatilanne ja tartuntojen leviämisen estäminen edellyttävät uudenlaisia toimintatapoja niin nuohoojilta kuin nuohouspalvelujen asiakkailta, koska nuohous pääosin tapahtuu asuintiloissa. Rakennuksen omistajan ja haltijan tulee sopia nuohoojan kanssa etukäteen tapauskohtaisista suojaamistoimenpiteistä ja -menettelyistä. Tämä on erityisen tärkeää yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien osalta.

Virusepidemiasta huolimatta nuohouskäynti on välttämätön, jos tulisija tai hormi ei vedä tai toimi muutoin kunnolla. Nuohous voi olla myös välttämätöntä, jos nuohous on jo tällä hetkellä reilusti myöhässä. Vastuu tulisijojen ja savuhormien kunnossapidosta ja nuohouksen tilaamisesta on rakennuksen omistajalla.

Linkki: alkuperäinen uutinen sisäasiainministeriön verkkosivuilla