Pelastus- ja ensihoitotehtävien määrät pysyivät edellisvuoden tasolla. Pelastuslaitoksen historia oli näkyvästi esillä juhlavuoden tapahtumissa ja viestinnässä.

Lisätietoja:

pelastuspäällikkö Mika Kontio, mika.kontio@turku.fi tai 050 313 7554

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen pelastustehtävien määrä vuonna 2019 oli 9485, eli noin 3,3 prosenttia suurempi kuin vuonna 2018. Ensihoitotehtäviä pelastuslaitos sai hoitaakseen noin 37 000, eli noin 4,1 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Ensihoitotehtävistä 34 prosenttia oli kiireellisiä. Maakunnan tulipaloissa menehtyi kuusi henkilöä ja loukkaantui vakavasti kuusi henkilöä. Pelastuslaitos suoritti vuoden aikana 24 laajempaa palontutkintatehtävää. Palotarkastuksia tehtiin noin 3200. Omatoiminen palotarkastus suoritettiin noin 7400:ssa kohteessa.

Tapahtumissa ja koulutuksissa tavoitettiin lähes 72 000 henkilöä. Pelastuslaitos osallistui muun muassa Nuku Rauhassa -kokonaisturvallisuustapahtumaan, OKRA -maatalousnäyttelyyn, 112-päivään sekä Posankka Race -hyväntekeväisyystapahtumaan. Turun päivänä 15.9. Turun keskuspaloasema ja Museotila Kellari avasivat ovensa yleisölle. Pelastuslaitos järjesti turvallisuuskoulutuksia alakoulujen 2.-luokkalaisille. Pelastuslaitoksen kouluturvallisuushanke VarTu tarjosi turvallisuuskoulutusta peruskoulujen turvallisuusvastaaville.

Historiaa kunnioittaen, tulevaan katsoen

150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi pelastuslaitoksen historiallista esineistöä ja museoajoneuvoja esiteltiin tapahtumissa pitkin vuotta. Pelastuslaitoksen viestintäkanavissa julkaistiin laitoksen historiaa käsitteleviä tarinoita, valokuvia ja videoita. Juhlavuosi huipentui 1.11. järjestettyyn 150-vuotisjuhlaan, johon osallistui myös sisäministeri Maria Ohisalo.

Katseet suunnattiin menneen lisäksi myös tulevaan. Pelastuslaitos kehitti toimintaansa monilla eri osa-alueilla. Huhtikuussa pelastuslaitos liittyi hätäkeskuslaitoksen Erica -hätäkeskustietojärjestelmän piiriin. Toukokuussa pelastuslaitoksen tilannekeskus siirtyi uusiin tiloihin. Syyskuussa kehitettiin sopimuspalokuntien tuottamaa hälytysmuonitusta ja käynnistettiin eläinpelastustoiminta Lemun, Mietoisten, Marttilan ja Kiikalan sopimuspalokunnissa.

Viranomaisyhteistyö vahvuustekijänä

Vuoden suurimpiin tehtäviin kuului Saaristomerellä sattunut iso öljyvahinko, jonka torjumiseen osallistuivat Varsinais-Suomen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset sekä Länsi-Suomen merivartiosto. Syyskuussa seitsemän rannikon pelastuslaitosta ja Rajavartiolaitos laativat yhteistoimintasuunnitelman merialueiden ympäristövahinkojen torjuntaan.

Lokakuussa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Lounais-Suomen poliisin työntekijöistä koostuva tapahtumaturvallisuustyöryhmä palkittiin valtakunnallisella sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnolla. Palkintoraati kuvaili työryhmän toimintaa uraauurtavaksi ja ainutlaatuiseksi Suomessa.

Pelastuslaitos teki yhteistyötä myös eri maiden turvallisuustoimijoiden kanssa viidessä kansainvälisessä hankkeessa. Pelastuslaitoksen käynnissä olevat kansainväliset hankkeet ovat CASCADE, ResQU2, Oil Spill, Youth for Safer Youth ja Inclusive Emergency. Lisäksi pelastuslaitos on mukana kansallisessa Host Nation Support -hankkeessa.