Kansainvälisessä Youth for Safer Youth -hankkeessa selvitetään Itämeren alueen nuorten turvallisuuteen liittyviä huolia, koulutustarpeita ja parhaita tavoituskanavia. Hankkeen aloituskokous järjestettiin Liepajassa, Latviassa 10.-12.12.2019. Kokoukseen osallistui nuoria Suomesta, Latviasta ja Liettuasta sekä turvallisuusasiantuntijoita Itämeren alueen kaupungeista.

Kansainvälisen Youth for Safer Youth -hankkeen tavoitteena on selvittää, mitkä ovat nuorten turvallisuuteen liittyvät huolet ja tarpeet Itämeren alueella. Selvitys tehdään nuorille suunnatun kyselyn kautta, jonka suunnittelevat, toteuttavat ja analysoivat nuoret yhdessä turvallisuus- ja nuorisotyön ammattilaisten kanssa. Lisäksi selvitetään, mitkä ovat parhaat keinot ja kanavat kouluttaa nuorisoa turvallisuusasioista.

Hankkeessa on oleellista nuorten osallistuminen työhön sekä tiivis yhteistyö nuorten ja ammattilaisten kanssa. Hankkeeseen osallistuu nuoria ja turvallisuusalan asiantuntijoita kolmesta eri maasta - Latviasta, Liettuasta sekä Suomesta. Youth for Safer Youth -hanke valmistelee suurempaa Itämeren alueen koulutushanketta turvallisuuteen liittyeen.

Tutustumista ja taustatyötä aloituspalaverissa

Joulukuussa Liepajassa pidetyssä hankkeen aloituspalaverissa hankepartnereiden edustajat tapasivat ensimmäistä kertaa. Kolmen päivän aikana nuoret ja turvallisuusasiantuntijat pääsivät vaihtamaan ajatuksia turvallisuudesta ja tutustumaan muiden maiden tapoihin edistää turvallisuutta. Hankepartnerit esittivät palaverissa myös tekemänsä taustaselvityksen aiemmin tehdyistä tutkimuksista nuorten turvallisuushuoliin liittyen omassa maassaan. Suomessa nuorten turvallisuushuolia on tutkittu runsaasti mm. asuinymäristön turvallisuuden, väkivallan, seksuaalisen välivallan ja häirinnän, terrorismin, hyvinvoinnin, kiusaamisen ja paloturvallisuuden osalta.

Kuva: Maria Nykyri

Aiheen taustoittamisen jälkeen osallistujat hajaantuivat tekemään ryhmätöitä ja miettimään hankkeessa toteutettavan kyselyn teemoja ja toteutustapaa. Esiin nousseet tärkeimmät teemat olivat hyvin pitkälti samoja sekä Latviassa, Liettuassa että Suomessa, vaikka erojakin löytyi. Nuoret ilmaisivat haluavansa napakan lyhyen kyselyn, jonka teemat koskettavat aidosti heidän arkeaan. Kyselyn suosituksi jakelutavaksi nousi koulumaailma, mutta myös esimerkiksi sosiaalista mediaa pidettiin hyvänä kanavana. Myös yksityisyyden suoja ja anonymiteetti nousi puheeksi pienryhmissä. Turvallisuuteen liittyvät teemat voivat olla hyvin henkilökohtaisia ja arkaluonteisia, joten kyselyyn vastaaminen voi tuntua arveluttavalta.

Kuva: Maria Nykyri

Aloitustapaaminen järjestettiin UBC Safe Cities Commission:in tapaamisen yhteydessä, joten ryhmätyöskentelyyn osallistui hankepartnereiden lisäksi Itämeren alueen kaupunkien turvallisuusasiantuntijoita. Hanke jatkuu ryhmätöiden tulosten kokoamisella ja kyselyn luomisella tulosten pohjalta. Kysely julkaistaan Itämeren alueella keväällä 2020. Seuraava hanketapaaminen järjestetään huhtikuussa 2020 Espoossa.

Kuva: Maria Nykyri

Hankeaika ja -budjetti

Hankeaika on 1.9.2019-31.8.2020.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 50 547 €, josta Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen osuus on 12 612 €.

Itämeren valtioiden neuvoston hankerahasto rahoittaa hankkeesta 45 492 €.

Hankepartnerit

Lead Partner: 

Liepaja Municipal Police, Latvia

Muut partnerit:

Espoon nuorisopalvelut
Kaunas City Municipality, Liettua
Liepaja Children and Youth Centre, Latvia
Varsinais-Suomen pelastuslaitos