Eurooppalaisen Inclusive Emergency -hankkeen aloituskokous pidettiin 3.–5.12.2019 Alcala de Guadairassa, Espanjassa. Kokoukseen osallistui vammaisasiantuntijoita ja palomiehiä neljästä maasta – Tanskasta, Espanjasta, Suomesta ja Sloveniasta.

Lisätiedot:

Seuraa sosiaalisessa mediassa:

Hankkeessa pyritään kehittämään palomiehille ensimmäinen avoin ja monikielinen verkko-oppimisalusta, jonka aiheena on hätätilanteisiin varautuminen ja niihin reagoiminen tilanteissa, joihin liittyy vammaisia henkilöitä. Verkko-oppimisalustaa voidaan käyttää tietokoneilla, tableteilla ja älypuhelimilla ja siihen sisältyy seuraavat moduulit:

  • Moduuli 1: Autism Spectrum Disorder (autismikirjon häiriö)
  • Moduuli 2: Visual and Hearing impairment (näkö- tai kuulovamma)
  • Moduuli 3: Physical impairment (fyysinen vamma)
  • Moduuli 4: Mental impairment (henkinen vamma)

Kun verkko-oppimisalustan ensimmäinen versio on saatu valmiiksi, hankekumppanit testauttavat sitä neljän maan palomiehillä arvioidakseen, kuinka tehokkaasti sillä voidaan saavuttaa oppimistavoitteet. Testaustulosten perusteella hankekumppanit tekevät tarvittavat muutokset, ennen kuin verkko-oppimisalustan lopullinen versio julkaistaan toukokuussa 2022 viidellä kielellä – englanniksi, tanskaksi, espanjaksi, suomeksi ja sloveniaksi. Julkaisussa käytetään Creative Commons -lisenssiä, minkä ansiosta kuka tahansa voi vapaasti käyttää sitä, muunnella sitä ja käyttää sitä pohjana. Hanke kestää joulukuusta 2019 toukokuuhun 2022 eli 30 kuukautta.

Erasmus+ -rahoitteisessa hankkeessa on mukana kahdeksan kumppaniorganisaatiota

Inclusive Emergency -hankkeen aloitteentekijä on Frederiksborg Fire and Rescue Service (Tanska) yhteistyökumppaneinaan Varsinais-Suomen pelastuslaitos (Suomi), Fire and Rescue service Kranj (Slovenia), Alcala de Guadaira Fire and Rescue Service (Espanja), Marcelino Champagnat Foundation (Espanja), The Slovenian Fire Protection Association (Slovenia), Turun ammattikorkeakoulu (Suomi) ja Autism Denmark (Tanska). Inclusive Emergency -hanke on yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta.

Hankkeen ensimmäisessä kokouksessa kahdeksan kumppaniorganisaation edustajat määrittelivät suuntaviivat verkko-oppimisalustan kehittämiselle, kävivät läpi hankkeen seuraavien 30 kuukauden ohjelman ja jakoivat tehtävät kunkin osallistujan asiantuntemuksen mukaan. Organisaatioiden edustajat pääsivät myös vierailemaan paikallisella paloasemalla ja oppivat lisää Alcala de Guadaira Fire and Rescue Service -pelastuslaitoksesta.

Inclusive Emergency -hanke on yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Tämän tiedotteen sisällöstä vastaavat yksinomaan hankekumppanit.