Tulipysäkki

Ilmoita sytyttelevästä lapsesta tai nuoresta

Tiedon sytyttelevästä lapsesta tai nuoresta voi antaa pelastusviranomaiselle sähköpostitse.

Ilmoituksessa tulee ilmetä vähintään lapsen nimi ja yhteystiedot. 

Tieto välitetään oman alueen sosiaalityöntekijälle, joka lähettää kutsun interventioon.

Tulipysäkki puuttuu alaikäisten luvattomaan tulenkäsittelyyn

Tulipysäkissä puututaan luvattomaan tulenkäsittelyyn, kun kyseessä on alaikäisiä lapsia tai nuoria. Pelastusviranomainen tekee yhteistyötä sosiaalityöntekijöiden ja poliisiin kanssa. Lapsi tai nuori, kun jää kiinni luvattomasta tulenkäsittelystä pidetään hänelle keskustelutilaisuus josta käytetään nimitystä interventio. Interventioon kutsutaan sytytellyt lapsi tai lapset ja heidän huoltajansa. Tilaisuudessa on aina mukana pelastusviranomainen ja sosiaalityöntekijä. Tapauksen luonteesta ja tekijöiden iästä johtuen poliisi osallistuu tarvittaessa tai poliisin niin halutessaan.

Intervention tarkoituksena on saada lapset ja nuoret ymmärtämään, että ellei tulella leikkiminen ollut ensimmäinen kerta olisi se sitten viimeinen kerta. Keskustelu käydään rakentavasti lapsen tai nuoren tasoon sopivasti.

Tahallinen sytyttely on rikos. Syyntakeellisuus alkaa 15-vuotiaana ja tällöin rikosrekisteri alkaa karttua. Myös alle 15-vuotiaat ovat korvausvelvollisia.

Olisi tärkeää, että kotona puhuttaisiin tulenkäsittelystä ja yhdessä aikuisen kanssa lapsi voisi turvallisesti kokeilla sytyttää esimerkiksi kynttilää tai takkaa.

Lisätietoja: