Youth for Safer Youth

Mer information:

Syftet med det internationella projektet Youth for Safer Youth är att undersöka frågor och behov kopplade till ungdomars säkerhet i Östersjöområdet. Undersökningen utförs genom en enkät riktad till ungdomar som planeras, genomförs och analyseras av ungdomar tillsammans med professionella inom säkerhet och ungdomsarbete. Därtill utreder man vilka är de bästa sätten och kanalerna att utbilda unga personer i säkerhetsfrågor.

Centralt i projektet är ungdomarnas deltagande i arbetet samt ett nära samarbete med ungdomarna och proffsen. I projektet deltar ungdomar och experter inom säkerhetsbranschen från tre olika länder – Lettland, Litauen samt Finland. Projektet Youth for Safer Youth förbereder ett större säkerhetsrelaterat utbildningsprojekt i Östersjöområdet.

Projekttid och -budget

Projekttiden är 1.9.2019-30.11.2020.

Projektets totala budget uppgår till 50 547 €, varav Egentliga Finlands räddningsverks andel utgör 12 612 €.

Östersjöstaternas råds projektfond finansierar med 45 492 € till projektet.

Projektpartner

Lead Partner: 

Liepaja Municipal Police, Lettland

Övriga partner:

Esbo stads ungdomstjänster, Finland
Kaunas City Municipality, Litauen
Liepaja Children and Youth Centre, Lettland
Egentliga Finlands räddningsverk, Finland