Verksamhetsmodell för befolkningsskyddet

Mer information:

Projektet stöder den pågående förvaltningsreformen inom räddningsväsendet. Projektet ligger under temat för befolkningsskydd och beredskap vars undertema är utveckling av en nationell verksamhetsmodell för befolkningsskyddet. 
 
Projektet vill, med beaktande av de nationella och lokala riskerna, utveckla en gemensam modell för prestationskraven och för förverkligandet av befolkningsskyddsuppgifterna. Verksamhetsmodellen ger möjlighet till gemensamma planer, prestationskrav och indikatorer för jämförelse av resultat och produktivitet mellan olika räddningsverk.  
 
Projektet förbinder sig till statsrådets strategi för den inre säkerheten och till inrikesministeriets strategi vars vision är ett tryggt och kriståligt Finland – i samarbete. 
 
Projektet samarbetar med andra räddningsverk, myndigheter samt med övriga beredskapsaktörer och -projekt. 
 

Tidtabell och budget

Tidtabell 1.1. 2021 – 31.12.2021.

Projektet finansieras in sin helhet av inrikesministeriet. 
 
Projektets helhetsbudget är 424 000 €.

Projektpartner 

Projektets huvudentreprenör: Egentliga Finlands räddningsverk / Abo stad

Övriga partner: 

Räddningsinstitutet 
Räddningsbranschens centralorganisation i Finland (SPEK) 

 
Nyckelord: