Förebyggande av vattenskador

Vanligen orsakas vattenskador av snabbt uppkomna ösregn eller problem i anslutning till smältvatten efter vintern. Generellt används benämningen översvämning om dessa problem. Man kan förbereda sig inför översvämningar också på förhand, om man vet att vattennivån håller på att stiga.

Räddningsverket sköter om akuta olyckor även vid översvämningar, men fastighetens ägare eller innehavare har det främsta beredskapsansvaret.

Den regionala NTM-centralen ansvarar för beredskapen inför översvämningar och för förhandsplaneringen. Även Finlands miljöcentral, Meteorologiska institutet och kommunerna deltar i förhandsplaneringen.

På Finlands miljöcentrals och Meteorologiska institutets sidor finns användbar praktisk information om på vilka geografiska områden översvämningar kan förekomma och hur man kan förbereda sig inför dem. Även havsvattenståndet övervakas kontinuerligt.

Benämningar på översvämningar:

  • Dagvattenöversvämningar beror på ett plötsligt ösregn. Oftast uppstår de i stadsområden.
  • Havsvattenöversvämningar beror på att havsvattnet stiger och svämmar över låglänta markområden.
  • Översvämningar i vattendrag beror på smältvatten, ösregn eller is.