VarTu utbildningar för säkerhetsansvariga i skolor

Följande utbildningstillfällen

  • torsdag 1.11.2018

Mer information om VarTu-projektet

Egentliga Finlands räddningsverk

tfn 02 263 3111
pelastuslaitos.riskienhallinta@turku.fi

VarTu finns även på sociala medier

VarTu – partnerskapsskolornas extranet

Partnerskapsskolornas säkerhetsansvariga har fått extranet-användarnamn och –lösen till sin e-post.

 

VarTu är ett projekt för trygga skolor i Egentliga Finland. Projektet är ett samarbete mellan Egentliga Finlands räddningsverk och landskapets grundskolor och gymnasier.

Målet är först och främst att skapa en säker och trygg inlärningsmiljö i alla områdets skolor. Räddningsverket strävar efter detta genom att utveckla säkerheten i skolornas lokaler samt förbättra säkerhetsmedvetandet hos personalen, eleverna och även hemmastyrkorna.

Alla grundskolor och gymnasier i Egentliga Finland är välkomna med!

Utbildning för säkerhetsansvariga

Räddningsverket utbildar personer som ansvarar för säkerheten under våren 2015. De säkerhetsansvarigas uppgift är att främja säkerhetskunnandet i sina egna skolor och fungera som en länk mellan skolan och räddningsverket.

Projektet blir större varje år och säkerhetsrelaterat material riktas under de kommande åren också direkt till eleverna.

Räddningsverket skickar inbjudan till samtliga låg- och högstadierektorer och rektorer på gymnasier i Egentliga Finland samt till alla som tidigare deltagit i utbildningarna per e-post. Varje vår och höst arrangeras tre stycken likadana utbildningsdagar vars innehåll varierar från förstahandssläckning till lektioner om trafiksäkerhet. Som utbildare fungerar räddningsverkets sakkunniga, poliser och andra yrkesmänniskor från säkerhetsbranschen.

Deltar min skola redan i projektet?

Klistermärken och affischer med VarTu-logon i skolans lokaler visar att skolan är med i projektet. Du kan också kolla med skolans säkerhetsansvariga eller rektor.

Om din skola ännu inte är med i projektet, kan detta enkelt rättas till genom att be skolans säkerhetsansvariga eller rektor att kontakta oss.

Egentliga Finlands räddningsverk, tfn 02 263 3111
pelastuslaitos.riskienhallinta@turku.fi

Hur kan jag förbättra säkerheten i min skola?

  • Kontrollera att skolan deltar i VarTu-projektet.
  • Fungera själv som exempel.
  • Lyssna på lärarnas uppmaningar om säkerhet. Säkerhetsfrågorna i din skola har redan utarbetats i förväg – i nödsituationer följer man en plan.
  • Respektera släckningsutrustning. Din skola är utrustad med olika släckningsapparater för att släcka mindre bränder.
  • Kom ihåg att en grön skylt visar den säkraste vägen ut ur byggnaden.
  • Om du måste lämna byggnaden i en nödsituation, gå med din klass till den mötesplats på skolgården som bestämts i förväg. Då vet brandmännen att du har tagit dig ut ur byggnaden säkert.

I händelse av brand har du endast några minuter på dig att säkert lämna byggnaden.

Räddningsverket påminner om att rök är farligare än eld.

Varifrån kommer namnet VarTu?

Även namnet togs fram genom samarbete mellan räddningsverket och skolorna. Namnet kommer från projektets finska namn VarTu – Varsinaissuomalaista Turvallisuutta, som var det vinnande bidraget i namntävlingen som hölls våren 2014, då grundskolorna i Egentliga Finland fick föreslå ett namn för projektet. Det vinnande bidraget kom från klass 8E i Vaisaari skola. Klassen belönades med en spännande Action-dag vid räddningsverket.

Projektets bakgrund

14.6.2012 fattade Statsrådet ett principbeslut om det tredje programmet för den inre säkerheten. I detta program har olika åtgärder presenterats för att utveckla säkerheten i vårt samhälle. En åtgärd är att säkerställa en trygg inlärningsmiljö. Målet är att utveckla skolornas egen beredskap inför möjliga risksituationer.

Egentliga Finlands räddningsverk svarade för sin egen del på den nationella utmaningen genom att utarbeta ett utbildningsprogram för grundskolor och gymnasier för att förbättra säkerheten. Säkerhetsutbildningens innehåll baserar sig på skolornas egna önskemål.

Nyckelord: