Egen brandsyn i våningshus

Ta kontakt

I frågor som gäller egen brandsyn är brandinspektören anträffbar vardagar kl. 9–12.

Om du har fått ett brev om egenkontroll av räddningsverket är du skyldig att genomföra en egenkontroll av brandsäkerheten i den fastighet som du äger eller innehar och skicka tillbaka blanketten för egenkontroll till räddningsverket. Den som besvarar frågorna ska vara en part i enlighet med vad som avses i förvaltningslagen (434/2003 11 §), det vill säga styrelsemedlem, disponent eller annan aktör med fullmakt av styrelsen.

Vi rekommenderar att du innan du fyller i blanketten läser anvisningen för egenkontroll i våningshus och brandsäkerhetsguiden för våningshus.

Blanketten för egenkontroll fylls i och returneras via länken ni fått till er e-post

Det här gäller de objekt som står i tur att inspekteras år 2020.

Egenkontrollblanketten kan också skickas per post, ifall det inte är möjligt att fyll i den elektroniska blanketten. I så fall används blanketten nedan.

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos/Riskienhallinta
Eerikinkatu 35
20100 Turku

Du kan genomföra egenkontrollen också om du inte har får ett brev om egenkontroll

Med hjälp av guiderna för egenkontroll av brandsäkerheten och blanketterna kan du genomföra kontrollen och ge akt på omständigheter som förbättrar säkerheten.

Guiden för brandsäkerhet i våningshus ger övergripande och tydliga anvisningar för tryggt boende i våningshus. Du får fritt kopiera den avgiftsfria guiden och bostadsbolagen kan t.ex. dela ut guiden till invånarna.

I oklara fall är du välkommen att be om hjälp av brandinspektören för ditt eget område. Du kan också begära att brandinspektören genomför en brandsyn hemma hos dig.