Utbildningsprojekt för Host Nation Support (HNS 2)

MER INFORMATION:

Host Nation Support – Utveckling av den nationella utbildningen och läromaterial -projektet (HNS 2)

Värdnationens stödåtgärder gällande mottagandet av internationell hjälp (Host Nation Support, HNS) är en central del av koordineringen i bekämpningen av omfattande hotbilder, räddningsväsendets beredskap samt den operativa beredskapen i en storolyckssituation. 

Projektets målsättning är att öka kunnandet och sakkunskapen inom värdnationens stödfunktioner i Finland. Ett mera omfattande kunskapsbotten ger i framtiden en bättre beredskap för utvecklandet av HNS-verksamhetsmodeller. Projektet strävar till att förverkliga en nationellt enhetlig utbildningsmodell och att skapa enhetligt studiematerial. I projektet uppmärksammas räddningsväsendets samt organisationers och frivilliga operatörers behov.

Projektet är en del av inrikesministeriets regionala utvecklings- och forskningsprojekt för räddningsväsendet.  


Projektets mål och produkter 

Projektets mål är att förverkliga ett nationellt utbildningspaket för mottagandet av internationell hjälp. 

Målet är också att producera stödande studiematerial för användning av verksamhetsmodellen med hjälp av Räddningsinstitutets och SPEK:s pedagogiska kunnande samt av befintliga läroplattformer t.ex. Koulumaali. 

Projektets målsättning är att producera utbildnings- och självstudiematerial samt kurs- och workshophelheter, vilkas fortlöpande efter projektet är uppmärksammat. Under projektets gång utförs en pilotutbildning som innehåller två skolningar, en workshop och en webbutbildning.

 

Projekttid och -budget 

Projektets tid är 1.1.2021-31.12.2021.

Inrikesministeriet sköter projektets finansiering. 

Projektets totala budget är 249 000 €. 

 

Projektpartner

Projektets huvudentreprenör: Egentliga Finlands räddninsgsverk / Åbo stad 

Övriga partner:  

Räddningsinstitutet 
Räddningsbranschens centralorganisation i Finland (SPEK)

Nyckelord: