Säkerhetsutbildningar

Mer information

Till andra målgrupper erbjuder vi kurser enligt våra resurser

  • räddningsverkets växel tfn 02 263 3111

Brandsäkerhetskurserna till andra målgrupper kostar 55,50 euro/h/instruktör och kurserna i första släckningsinsats 10 euro/deltagare.

Räddningsverket erbjuder avgiftsfria brandsäkerhetskurser till den målgrupp som avses i årsplanen för säkerhetskommunikationen. Målgruppen består för tillfället av personer som arbetar med boendesäkerheten för specialgrupper, dvs. hemvårdare.

Avgiftsfria kurser i första släckningsinsats erbjuds till hemvårdare och säkerhetsansvariga i företag och inrättningar. Också personalen på vårdinrättningar, servicehus och skolor kan anmäla sig. Då är priset 19,30 euro inkl. moms.