ResQU2

Mer information:

Projektet på andra platser:

Projektet ResQU2 sammanställer inlärningsupplevelser från fyra tidigare Interreg-projekt. Målet med projektet är att förbättra räddningsmyndigheternas och -tjänsternas beredskap samt minska konsekvenserna av eventuella katastrofer i Östersjön och Nordsjön samt i hamnarna i området. 

Egentliga Finlands räddningsverk deltar utgående från projektet HAZARD (personalutbyte, anordnade av storolycksövningar samt kommunikation vid olyckor). 

Projekttid och -budget

Projekttiden är 1.10.2018–31.3.2021.

Programmet för Östersjöområdet har finansierat projektet. 

Projektets totala budget uppgår till 1 M€, varav Egentliga Finlands räddningsverks andel utgör 100 000 €.

Projektpartner

Lead Partner: Åbo universitet, Sjöbranschens utbildnings- och forskningscentral (ChemSAR)

Övriga partner: 

Estonian Police and Border Guard Board, Estland (ChemSAR)
Fire and Rescue Board of Klaipeda County, Litauen (HAZARD)
Hamburg Fire and Resuce Services, Tyskland (HAZARD)
Latvian Maritime Academy, Lettland (DiveSMART Baltic)
Polish Naval Academy, Polen (DiveSMART Baltic)
Gränsbevakningen (ChemSAR)
Safety Region Zeeland, Nederländerna (MIRG-EX / MIRG-EU)
Swedish Coast Guard, Sverige (DiveSMART Baltic)
Åbo universitet, Åbo handelshögskola (HAZARD)
Egentliga Finlands räddningsverk (HAZARD)

 

 

 

 

Nyckelord: