Rekry

Vid behov får du ytterligare information per e-post:

Räddning

Akutvård

Börja arbeta för Egentliga Finlands räddningsverk!

Egentliga Finlands räddningsverk anställer utbildad räddningspersonal och studerande som semestervikarier och längre arbetsförhållanden. Om du är intresserad av att arbeta med utmanande uppgifter inom räddningsväsendet, fyll i arbetsansökan bakom länken nedan. Dessutom sysselsätter räddningsverket till exempel förstavårdare, brandinspektörer och kontorsarbetare.

Vi försöker också hjälpa till att hitta en förmånlig hyresbostad.

Studera inom branschen

Räddningsinstitutet i Kuopio är en läroinrättning som lyder under inrikesministeriet. Räddningsinstitutet svarar för att räddningsväsendet och nödcentralerna kan anställa yrkesutbildad personal. Likaså svarar institutet för utbildning som ger kompetens för beredskap i samband med störningar i normalförhållanden och undantagsförhållanden samt utbildning som ger färdigheter för internationell civilkrishantering.

Man kan också studera vid Helsingfors räddningsverks Räddningsskola.

Undersökningar och lärdomsprov

Vill du göra ditt lärdomsprov för Egentliga Finlands räddningsverk? Planerar du en undersökning som hänför sig till räddningsverket? Fyll i räddningsverkets ansökan om undersökningstillstånd och skicka den på adressen pelastuslaitos@turku.fi. Bifoga också en undersökningsplan.

Nyckelord: