Datasekretess

Webbplatsen vspelastus.fi

Egentliga Finlands räddningsverks webbplats är en del av Åbo stads webbtjänst turku.fi. I webbtjänsten samlas användaruppgifter in för att vi ska kunna förbättra tjänsterna på vår webbplats. Det är inte möjligt att identifiera användaren endast med hjälp av cookies eller andra tekniker och vår webbplats känner till exempel inte användarens e-postadress om användaren inte själv har uppgett den.

Kontaktuppgifterna kan efterfrågas på olika blanketter om användaren vill ha ett svar på sitt meddelande eller till exempel vid beställning av nyhetsbrev via e-post. Uppgifterna som ges på blanketterna används endast för att besvara meddelanden och uppgifterna överlåts inte vidare till tredje, om det inte anges annat på blanketten.

Användning av kakor

På webbplatsen vspelastus.fi används en funktion kallad cookies (kaka), det vill säga små filer för anonym uppföljning av användarna. En kaka är en liten textfil som skickas till användarens dator och bevaras där och som

  • gör det möjligt för webbplatsens administratör att känna igen besökare som ofta besöker webbplatsen
  • underlättar inloggningen på webbplatsen för besökare och
  • tillåter att det sammanställs kombinerad information om besökarna.

Med hjälp av den här responsen kan vi fortgående förbättra webbplatsens innehåll. Kakorna skadar inte användarnas datorer eller filer. Vi använder dem så att vi kan erbjuda våra kunder information och tjänster i enlighet med besökarnas individuella behov.

Kakor utnyttjas i:

  • Piwik-uppföljningen av besökare (uppgifterna sparas på stadens servrar, stadens personal har begränsad tillgång till uppgifterna)
  • Funktioner på webbplatsen, såsom i högläsningsprogram, i sökfilterminnen, vid val av kontrast och fontstorlek (teknisk kaka, förmedlar inte information om användaren)

När du besöker webbplatsen vspelastus.fi och din webbläsare är installerad att ta emot kakor betraktar vi det som bevis på att du godkänner användningen av kakor. Ytterligare information om den tredje partens kakor får du nedan via "Sociala medier och kundtjänst".

Förbud mot kakor

För besökare på webbplatsen vspelastus.fi som inte vill att Egentliga Finlands räddningsverk eller Åbo stad ska få tillgång till de ovan nämnda uppgifterna med hjälp av kakor har de flesta webbläsare en funktion för att koppla av kakorna. Du hittar mer information om hur kakorna kan kopplas av under inställningar i din egen webbläsare.

Det lönar sig emellertid att beakta att kakorna kan vara nödvändiga för att vissa sidor och tjänster ska fungera som de ska.

Utnyttjande av platsinformation

En del av innehållet i webbtjänsten vspelastus.fi är adaptivt, det innebär att innehållsutbudet förändras t.ex. utgående från vilken stadsdel och adress som din mobila enhet anger som platsinformation. Det är användaren själv som väljer om han eller hon vill tillåta att webbtjänsten utnyttjar platsinformationen. Ingen information utesluts trots att man inte tillåter att webbtjänsten använder platsinformationen. Det är inte möjligt att identifiera enskilda användare utgående från platsinformationen.

Sociala medier och kundtjänst

Egentliga Finlands räddningsverk vill vara en aktiv deltagare och för diskussioner med sina invånare i de vanligaste sociala medierna. På vår webbplats används olika flöden och inbäddningar vars innehåll Åbo webbpubliceringssystem inte hanterar. Egentliga Finlands räddningsverk samlar inte heller in person- eller uppföljningsuppgifterom användarna via tjänster i de sociala medierna, utan utnyttjar de sociala medierna främst för nyheter och annan upplevelsebaserad kommunikation. Tjänsterna i de sociala medierna ansvarar själva för sina dataskyddsrutiner (den s.k. tredje partens kakor).

På webbplatsen vspelastus.fi utnyttjas innehållet i följande tjänster i de sociala medierna och i element som är inbäddade på andra webbplatser (klicka för att öppna dataskyddsinformationen för tjänsterna):

Registerbeskrivningar

Enligt personuppgiftslagen ska alla registeransvariga sammanställa en registerbeskrivning över personregistren. Av registerbeskrivningen framgår t.ex. den registeransvarigas kontaktinformation, syftet med behandlingen av personuppgifter och en beskrivning av principerna för skyddet av registret.

Egentliga Finlands räddningsverks registerbeskrivningar:

Alla Egentliga Finlands räddningsverks registerbeskrivningar finns i

Beskrivningen för vspelastus.fi, som är en del av turku.fi, finns under "Turku.fi ja Turun seudun tapahtumakalenteri (Turkukalenteri)" på fiska.

Varje registeransvarig ansvarar för att de egna registerbeskrivningarna är korrekta.

Mer information:

Webbplatsen vspelastus.fi är en del av webbtjänsten turku.fi.