Oil Spill

Mer information:

Projektet på andra platser:

Målet för projektet Oil Spill är att förbättra oljebekämpningsberedskapen i kustområdena bland ministerier, verkställande myndigheter och medborgarorganisationer, viktiga universitet och den petrokemiska industrin som ansvarar för verksamheten i Östersjöområdet.

Egentliga Finlands räddningsverk ansvarar för koordineringen och ledningen av övningsverksamheten och utbildningsgemenskapen.

Projekttid och -budget

Projekttiden är 1.1.2019–30.6.2021.

Projektets totala budget uppgår till 2,05 M€, varav Egentliga Finlands räddningsverks andel utgör 265 350 €.

Programmet för Östersjöområdet har finansierat projektet med 1,61 M€.

Projektpartner

Lead Partner: Åbo universitet, Åbo handelshögskola

WP2 Leader: Ministry of Environment of Estonia, Estland (Horizontal & Vertical Cross-Border co-operation)
WP3 Leader:Egentliga Finlands räddningsverk (Joint Exercises & Educational co-operation)

Övriga partner: 

Danish Civil Protection League, Danmark
Fire and Rescue Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania, Litauen
Klaipeda University (Marine Research Institute), Litauen
Latvian Maritime Academy, Lettland
Lithuanian Red Cross Society, Lettland
Neste Oyj, raffinaderiet i Nådendal
Finlands Röda Kors
Finlands miljöcentral
Tallinn University of Technology (Estonian Maritime Academy), Estland
Östra Götaland Fire and Rescue Service, Sverige

 

Nyckelord: