Projektet som pågår i Egentliga Finlands räddningsverk, Räddningsväsendets verksamhetsmodeller för mottagandet av internationell hjälp – HNS-projektet – har beviljats förlängning till den 30.6.2021.

Mer information:

vspelastus.fi/sv/hns

Grunderna för förlängningsansökan var inhiberade och framskjutna projektfunktioner på grund av coronarestriktioner. HNS-instruktionerna ämnas publiceras enligt den ursprungliga tidtabellen före slutet av år 2020.

Seminariedagarna som fanns i den ursprungliga projektplanen har i det rådande läget inte varit möjliga att genomföra. På grund av detta kommer publiceringen av HNS-instruktionerna att delas upp på två tillfällen. Skriftliga instruktioner för räddningsverkens bruk publiceras i ett småskaligt webbinar i slutet av 2020. I Juni 2021 hålls följande tillfälle som också funktionerar som projektets avslutningstillfälle. Där presenteras noggrannare också Egentliga Finlands räddningsverks erfarenheter av HNS-instruktionernas användning, erfarenheterna delas så att de kan nyttjas av andra räddningsverk. 

Nyckelord: