Meteorologiska institutet har givit skogsbrandsvarning i Egentliga Finland. Enligt dagens prognos stiger risken från gul till orange varningskod i torsdag. Orange varningskodkod betyder farliga väderförhållanden.

Egentliga Finlands räddningsverk uppmanar landskapets invånare till stor varsamhet på grund av den förhöjda skogsbrandsrisken. Att uppgöra öppen eld under rådande skogsbrandvarning är strängt förbjudet.

Med öppen eld avses all eld som kan spridas till omgivningen via marken eller via gnistor. Också med cigaretter bör man nu vara extra försiktig. Avsiktligt eller genom ovarsamhet förorsakade bränder anmäls alltid till polisen.

- På grund av prognosen för den resterande veckan skall all sådan verksamhet som kan leda till en markbrand undvikas. Om en skogsbrand uppstår sprider den sig snabbt och kan förorsaka betydande skador, säger jourhavande brandchef Mika Viljanen.

Räddningsverket uppmanar att alla följer med vädrets och varningskodernas utvecklig samt myndigheternas information. Uppdaterad information om rådande varningar fås från meteorologiska institutets nätsidor. Meteorologiska institutet erbjuder en fem dygns prognos gällande varningar.

Meteoroligiska institutets sidor: https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar