För midsommarbrasor gäller samma regler som för all öppen eld. Lägereld, brasa eller annan öppen eld får inte göras upp om terrängen är torr eller om vädret är blåsigt. Då finns det en risk för skogsbrand.

Tilläggsuppgifter:

betjänande brandinspektör
tel. 050 433 0260 eller pelastuslaitos.palotarkastaja@turku.fi

För tillfället verkar det sannolikt att varningen för skogsbrand är i kraft under midsommarhelgen i Egentliga Finland. Väderleksrapporterna och Meteorologiska institutets webbsidor informerar om varning för skogsbrand: sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar

Midsommarbrasan är på eldarens ansvar

Räddningsverket och nödcentralen tar inte emot anmälningar om eldande av midsommarbrasor, och beviljar inte heller separata tillstånd till uppgörande av öppen eld. Den som tänder en midsommarbrasa ansvarar för de eventuella skador som elden kan orsaka.

Bränn endast trä i brasan

Brasan bör brännas på en oantändlig plats, såsom t.ex. sand, berg eller en förankrad flotte ute i vattnet. Den som tänder brasan skall se till att det inte finns skog, byggnader eller lättantändlig terräng i närheten. Midsommarbrasan är ingen plats för att bränna avfall.

Utrusta dig för släckning

Ha rikligt med vatten, t.ex. i hinkar, i närheten av brasan. Släck alltid brandresterna med vatten, eftersom askan kan vara het i flera dygn. Granska också omgivningen omkring brasan. Den näringsrika askan göder vattendrag och en stor öppen eld kan störa sjöfåglarnas häckning.

Midsommarbrasan kräver ständig övervakning från början till slut

I tätorter är det i allmänhet förbjudet att göra upp öppen eld. På glesbygden kan man på egen mark eller med markägarens tillstånd tända en midsommarbrasa, då varning för skogsbrand inte råder och om platsen i övrigt är lämplig för en brasa. Brasan får inte heller störa grannarna. Elden bör bevakas ända från det brasan tänds till det den släcks.

Räddningsmyndighet kan, inom sitt område och för en bestämd tid, förbjuda uppgörande av öppen eld eller annan verksamhet som kan förorsaka eldsvåda.